Uitzetters onderweg met fototoestel

Uizetters onderweg met hun fototoestel. Volgende week komen de uitzetters weer bij elkaar om de laatste zaken m.b.t. de vier trajecten door te spreken. De trajecten zijn klaar en nagereden. Frank Mijling krijgt volgende week de digitale bestanden van de opdrachten en uitleggen van de uitzetters. Frank gaat de opdrachten invoegen in het routeboek en …

Traject 2: van pijl naar pijl

Traject 2, van pijl naar pijl Van VTC1 (Mijdrecht) naar de rust (VTC 2, Nieuwegein) gaat de 41e Nacht langs 19 pijlen. Of eigenlijk minder, want er zijn een aantal pijlen alleen bedoeld voor de klassen die erbij genoemd staan. Titel van traject 2 is ‘Langs engen, van cop naar cop’. De titel verwijst naar […]