Nacht van Weesp
21-22 mei 2016

Verslag van de 45ste Nacht van Weesp, opgetekend door equipe 20. n161
Bestuurder Fred Dekker, Navigator Wim Wiss, Trajectcontroller Mieke Verdoes.

Een avontuurlijke autorit rond het Markermeer.

3-2-1……GO!
En weg zijn we. We rollen het startpodium af.
Equipe 20 met Fred, Wim en Mieke, rijdend in de C-klasse, rijden de Nacht van Weesp in. Het avontuur tegemoet!

Nou, aan de slag dan maar.
Eerst maar eens oriënteren op traject 1 en het was meteen opletten geblazen, anders begon je al meteen met een fout. Weesp zijn we goed doorgekomen en via de Keverdijk en de Naarderstraatweg gingen we richting Almere. Onderweg natuurlijk even de carpool-parkeerplaats aandoen met, zoals nader bleek, een niet uit te voeren opdracht.

Aanbeland in Almere Poort mochten we via een zanderig parkoers rondjes draaien op het P-terrein om te beslissen waar we nu linksaf moesten of niet; was de chinees een chinees of heette hij Frans? Enfin, heftige discussie binnen equipe 20, maar uiteindelijk wel de letter genoteerd. Daarna onder het spoor door richting Sporthal. Ook de opdracht ‘na sporthal’ was weer aanleiding voor een behoorlijke discussie, waarbij we zeker 3 keer heen en weer zijn gereden om te kunnen beoordelen op welk punt je nu al aan de opdracht had voldaan. Uiteindelijk leverde de gemaakte keuze ons wel de gouden controle-letter H op, met de complimenten voor de vasthoudendheid van Wim (de navigator).

n162De mupi gaf geen discussie, het plaatsnamenbord weer wel. Dat lazen we keurig van boven naar beneden, in plaats van links naar rechts. De lantaren en lantaarn instructie was weer aanleiding voor discussie, maar het woordenboek gaf uitsluitsel; allebei kan.

Op het parkeerterrein bij het Noorderplassenstrand gingen we de mist in met verkeersbord C17, waarbij we lengte aanduiding als breedte hebben geïnterpreteerd. Altijd even opzoeken dus! Dat was Almere Stad en door naar Almere Buiten via Almere De Vaart. Even opletten bij de Remmingweg en niet reageren op RC “Nacht van Weespweg”. Dus door langs de Oostvaardersplassen naar de Kotterbosweg, met dat verhipte vluchtheuveltje. Uiteraard weer discussie alom en we zijn meerdere keren in en uit / heen en terug gestoken, om uiteindelijk de I niet te noteren. Fout dus!
Nu richting Lelystad waar we op de P-plaats van een tijdelijk gezondheidscentrum een rondje mochten draaien langs een afvalcontainer met opschrift “Verboden grof afval te plaatsen”. Maar ja, het woord zegt het al, een container is een losstaand en dus te verplaatsen object. Opdracht negeren dus (achteraf gezien). Via de lucifer-allee met vele niet te missen lucifers naar de VTC1 op de parkeerplaats aan de Markerwaarddijk in Lelystad.

Veel dijk tot Zwaagdijk
Het foto-traject kostte ons de nodige hoofdbrekens, waarbij we een paar keer overtuigd van ons gelijk n163toch volledig de mist in gingen. Waar ging het mis? Nu bij het rotondebord natuurlijk! Voor ons gevoel alles op de foto nagelopen en vergeleken met de werkelijkheid. Kon niet missen, identiek aan de foto was onze conclusie! Fout dus, merkten we later bij de uitleg.

Halverwege de dijk Lelystad – Enkhuizen even afslaan en op de P-plaats de gouden RC scoren, ook al stond hij er niet. Maar bij het verlaten van de P-plaats terug de dijk op kom je langs de locatie van foto E; dat gaf even oponthoud met (felle) discussies of nu wel of niet alles op de foto stond. Dus uitstappen en uit meerdere zichthoeken de situatie beoordelen. Uiteindelijk besloten we, na nog een keer weer te zijn teruggereden, dat de foto NIET volledig de werkelijkheid weergaf. Dus foto E niet genoteerd, maar wel fout.
Op het industrieterrein De Schepenwijk was het puzzelen met de verwijsbordjes, waardoor bijna foto A (met dank aan onze trajectcontroller) aan de aandacht was ontschoten.

Bij de beoordeling van foto N waren we er al aan voorbij gereden toen het kwartje viel dat er iets niet klopte; dus terug. En jawel de symbolen van fiets en bromfiets stonden in de verkeerde volgorde. Nog even de goed herkenbare abri in Zwaagdijk-Oost noteren en door naar VTC2 bij Nico Baas Triumph Centre voor een korte pauze. (Mooie auto’s heeft ie staan hoor!)
Dijkje op en/of af

Vanaf de start was het meteen oppassen en niet meteen pijl 1 oprijden; het brugteken noopte tot alertheid en een andere route. Op weg naar pijl 2 moesten we de polderroute kiezen vanwege op de kaart aangegeven bermlijnen (wel de loep even gebruiken). Onderweg van pijl 2 naar pijl 3 wel alert blijven als bestuurder, anders mis je de ‘scherprijder’ RC O in de haakse bocht bij Veldhuis. Ditmaal dus wel genoteerd! Een makkie van pijl 3 naar pijl 4. Maar toch iets gemist (verboden links af te slaan), want we hebben maar één keer de P op de rotonde genoteerd terwijl we deze toch 2 keer hadden moeten ronden als we uit de juiste richting waren gekomen. Foutje bedankt!

Van pijl 4 naar pijl 5 ging perfect en het afrijden van pijl 6 ook, maar om op de juiste wijze naar pijl 7 te komen was wel even puzzelen, verkeerd rijden, corrigeren… en uiteraard discussie! Van pijl 7 kon je via pijl 8 doorrijden naar pijl 9. Uiteraard zijn we de gouden M vergeten door geen acht te slaan op het kleine slingertje in de aangegeven route. Stom!
In Winkel was het via pijl 10 en pijl 11 goed shoppen, want we scoorden de juiste RC U en de juist RC I, door niet over het ‘fietspad’ te rijden.

n164Ook pijl 12 was goed te doen, maar toen….
Hoe passeer je de ingetekende ‘Nacht van Weesp plas’; dat was weer voer voor argumenten over en weer, turen met de loep, onze trajectcontroller raadplegen, linksom rijden, keren en terug en dus maar rechtsom via de tunnel (want recht door de plas liep je vast op Pampus). Uiteindelijk was dat de juiste keuze met RC N.
De weg naar pijl 13 was zo gevonden, maar om naar pijl 14 te rijden gaf toch wat problemen voor ons, waardoor we de RC B hebben gemist. Pijl 15 in Opdam was even zoeken, maar via een hersteller werden we snel op het spoor gezet naar pijl 16.

Na de opdracht bij de bemenste controle “Doorgaan met pijl 17” was het meteen opletten in Spanbroek. Over een voetbrug mag je tenslotte niet rijden; er omheen dus en let wel een RC O met opdracht ‘Doorgaan naar pijl 18’. En pijl 18 leek zo simpel op de kaart, maar niets is zoals het lijkt en dat geldt ook voor pijl 18. Kaart en werkelijkheid verschillen en dus is de situatie misleidend. Zo ook voor ons; de foute RC F genoteerd.
Door via Wognum naar pijl 19 en bij pijl 20 nog een ‘langsrijder’ noteren, alvorens we ons konden melden bij VTC 3.
In het Van der Valk Hotel Hoorn werd ons een fantastisch buffet geboden en ook de nodige rust. Natuurlijk even naar de tussenstand gluren, maar met een Bol-Pijl traject – onze favoriete discipline (maar niet heus) – voor de boeg waren we niet al te optimistisch. Gewoonlijk wordt B-P bij ons een slachtveld van strafpunten.

Kom over de brug …

Na de nachtelijke pauze en het heerlijke buffet gingen we weer op weg. Hierbij werd meteen onze scherpte getest door de RC Q bij het verlaten van het parkeerterrein. Dit keer door de oplettendheid van de bestuurder geen letter genoteerd, omdat de RC nog vòòr de blauwe vlag stond; we waren dus nog niet gestart! Na de start viel op dit traject veel te beoordelen. Aan de hand van gestileerde getekende situaties moet de route worden gereden van de bol naar de pijl. Per situatie moeten alle wegen welke op de te rijden route uitmonden zijn ingetekend. Verder moet de situatie beoordeeld kunnen worden vanuit de bol. Heb je het BOL-punt gevonden, dan moet via de langste route naar de pijl worden gereden. Opdracht met ‘ruitje’ worden geacht overzichtelijk te zijn; opdrachten met een ‘klavertje’ worden geacht overzichtelijk en juist getekend te zijn.

Deze aanwijzingen moet je dus in gedachte meenemen bij elke beoordeling van een BOL-PIJL opdracht.
Wij, van equipe 20, zijn daar niet zo goed in en laten zo nu en dan weleens (vaak na een amusante discussie) een steekje vallen. Maar ja veel vallen levert veel strafpunten op. Edoch we gingen voortvarend van start tot opdracht 14 waar we na het nemen van de eerste ‘hoge’ brug vastliepen; er klopte iets niet en we konden niets anders bedenken dan de fout RC T te noteren. Bij de situatie in opdracht 19 klopte het beeld in principe wel, maar liep één richting toch dood, waardoor de situatie voor de opdracht dus veranderde; dit hadden we juist geïnterpreteerd en het leverde ons de gouden N op.

Een andere misser van onze onoplettendheid scoorden we bij opdracht 28. Overduidelijk een n165‘langsrijder’, maar dit keer opgebouwd uit meerdere (meer dan honderd stond in de toelichting) onderdelen; dus voldeed de afbeelding niet aan de beschrijving van een routecontrole. Niet noteren dus, maar wel gedaan! (Gefopt!)

Opdracht 33 was ook z’n raar geval; een gestreepte rotonde met een ‘ruitje’. Nou, daar hebben even op moeten puzzelen zullen we maar zeggen; we kwamen er niet uit en noteerden de foute Y.

Zo ook in situatie 37 bij gemaal Warder aan de IJsselmeerdijk. De langste weg van de bol naar de pijl is keurig met de bocht mee op de dijk blijven rijden. Maar onze navigator gaf mij een stopteken, want (zo formuleerde hij netjes) dat is geen verandering van rijrichting, dus dit kan niet goed zijn. We zagen echter geen alternatief en noteerden wederom een foute routecontrole. Bij de uitleg bleek dat het alternatief er wel degelijk was (dijkje af en snel weer op gaf zicht op de verborgen RC M). Maar ja, dit soort ongein moet je volgens ons niet ’s nachts uithalen! In opdracht 42 zijn we ook de mist in gegaan door te handelen volgens ons credo ‘is de situatie vast getekend aan het kader, dan is de opdracht niet uitvoerbaar’. Mooi niet deze keer, de situatie voldoet op de samenkomst van wegen en is hier dus wel uitvoerbaar. Toch beter opletten volgende keer. Maar dat zeggen we wel vaker!

Door-, om, af- of overgeslagen

n167Een kaartleestraject met ingetekende lijn met barricades. Dat wil zeggen loep bij de hand, de ingetekende route zo nauwkeurig mogelijk ononderbroken rijden en alternatieve routes construeren bij barricades.

Een kolfje naar de hand van onze navigator. We konden dan ook moeiteloos de route vinden en volgen. En slaagden telkens, na soms hevig puzzelen, zoeken en proberen, de barricades volgens het kortste traject te omzeilen. Toch zaten er lange stukken tussen de barricades en aangezien het puzzelwerk met name plaatsvond door en tussen navigator en bestuurder, ging gedurende de rit het (nacht)lampje uit bij onze trajectcontroller (het werd stil op de achterbank). Toch jammer dat we die extra paar ogen moesten missen, want ergens op de route hebben we toch een paar routecontroles gemist. De vermoeidheid heeft ons parten gespeeld, hoewel we dat nooit zullen toegeven!
Al met al eindigden we de rit vroeg in de ochtend met een lichte hoop dat we misschien nog wel de 5e plaats zouden hebben, in de overtuiging dat “bol-pijl” voor onze kwalificatie (zoals gebruikelijk) weer fataal zou zijn. Groot was dan ook onze verbazing dat wij bij de prijsuitreiking opgeroepen werden om de 2e prijs in ontvangst te komen nemen!
Het doel voor de volgende Nacht van Weesp mag duidelijk zijn, de druk is absoluut niet hoog hoor, maar ….. Gelukkig valt er voor die tijd nog genoeg te oefenen!

Met nachtgroet,
Fred Dekker, (wakkere) bestuurder equipe 20